vertina tabligh

تخریب و پایدارسازی

تخریب و پایدارسازی

تخریب و پایدارسازی

یکی از مهمترین معضلات شهرها بافتهای ناکارآمد وفرسوده شهری می‌باشد. مشکلات عدیده ای که فرسودگی بافت در ابعاد مختلف برای مدیریت شهری و مسوولان پیش آورده است. ازنظر فرسودگی کالبدی ونارسایی ابتدایی تر زیرساختهای شهری ناشی می‌شود که آنها را درصدد تخریب و پایدارسازی بناها وساختمانها  قرارمیدهد.

ضوابط تخریب و پایدارسازی وبازسازی بنا امروزه اهمیت بیشتری پیدا کرده‌اند. درعصر موجود آپارتمان‌نشینی هر روز بیشتر از قبل افزایش یافته است. هر روز بنا ها و سازه های قدیمی بیشتری تخریب می‌شوند و به ساختمان های بلند تبدیل می گردد. بااین وجود هنوز هم خانه‌های قدیمی در تمام جهان طرفداران و دوستداران ویژه خودشان را دارند.

خیلی از افرادی که از زمان دیرینه تا حالا دراین خانه‌ها زندگی میکرده‌اند، حاضرنبودند خانه‌های خود با ساختمانهای نوتعویض کنند. بسیاری از انسانها هم هستند که بعد از مدتها آپارتمان‌نشینی خسته شده‌اند و ترجیح میدهند به سراغ خرید خانه‌‌های قدیمیتر بروند. تمامی این موادر بستگی به روحیات و علایق و سلایق افراد در گذر زمان دارد.

تخریب و پایدارسازی
تخریب و پایدارسازی

تخریب و پایدار سازی بنا

همه روزه درمناطق مختلف شهری، تعداد فراوانی ازساختمان‌ها، برخلاف پایداری واستحکام خود، هدف فعالیت‌های تخریبی برای انهدامِ ساختمان قرار می‌گیرند. بکارگرفتن انواع لوازم ابزارهای سنگین برای درهم شکستن استقامت ساختمان درپروسه تخریب‌‌ لازم است. این لوازم سنگین نشان‌‌دهنده میزان استحکام ساختمان و به نوعی عمر باقی‌مانده در این بناها است.

ساختمانهایی که با توجه به ابزارو مصالح مستحکم به کار رفته است. درآنها و فناوری وتکنولوژی پیشرفته مورد استفاده درساخت آنها، ماندگاری بیشتری درموجودی بناهای کشوراز آنها انتظار میرود، که برآورده نمی‌شود. این امرهنگامی نگرانی بیشتری دارد که عمرمفید ساختمان درکشور ما در مقایسه با کشورهایی که موقعیت مشابه  قراردارند کمتر می‌باشد.

تخریب و انهدام سازه

یعنی ویران کردن، خراب کردن جدا سازی بخش ها یا خرد کردن و متلاشی کردن هر بنا یا سازه. جداسازی و انهدام هر بخش متعلق به آن با استفاده از روشهای ازقبل کنترل و برنامه ریزی شده .

هرعملی که لازمه آن جدا کردن مصالح ازساختمان بمنظورحذف، نوسازی، تعمیر وبازسازی تمام یا قسمتی ازبنا باشد، را تخریب مینامند.

ارزیابی سازه و بنا

یعنی بازرسی یک بنا و اطراف آن. بمنظور تعیین کردن مشکلات بالقوه ای که شاید درحین عملیات تخریب و پایدارسازی بوجود آیند و نیزگزارش پیشنهادهای سبک تخریب.

پوشش محافظ در تخریب و پایدارسازی

یک بنای موقتی است که اطراف سازه در حال تخریب ایجاد میگردد. به آن یا به دیوارخارجی مجاوراتصال میابد تا نخاله هایی که ازساختمان به بیرون پرتاب میشوند را درخود حفظ  کند.

دیوار جدا کننده

به دیواری گویند که مشترک بین دو ساختمان مجاور است و آن ها را از یکدیگر مجزا میکند.

تخریب و پایدارسازی
تخریب و پایدارسازی

روش‌‌های تخریب ساختمان  برای تخریب و پایدارسازی بنا

با توجه به دلایلی که برای تخریب یک ساختمان وجود دارد، عملیات تخریب به سبکهای متفاوتی شروع می‌شود. با درنظرگرفتن جنس بنا، موقعیت مکانی از نظر جغرافیایی و تجهیزات لازم ، فرایند تخریب ساختمان  سبکهای زیر اجرا میگردد.

1- ‌‌ روش تخریب دستی از بالا به پایین

دراین روش که با استفاده از ابزار دستی و بدون استفاده از تجهیزات مکانیکی انجام می‌شود. از سقف ساختمان آغاز شده و تا سطح زمین ادامه میابد. ترتیب و توالی اجرای عملیات تخریب با توجه به موقعیت واوضاع کارگاه واعضای سازه‌‌ای مورد تخریب، شاید تفاوت داشته باشد.

2- روش تخریب مکانیکی بالا به پایین

در این روش که برای بناهای بزرگ‌تر استفاده میگردد از این جهت مشابه  روش قبل انجام میشود. به جز اینکه  اکثر کارهای انهدام سازی وتخریب به وسیله تجهیزات مکانیکی انجام میگردد. فرایند تخریب در این روش با بالا بردن ماشین ‌آلات مکانیکی روی بالاترین طبقه سازه شروع میشود. منطقه عملیات اجرایی تخریب باید در زمان بالا بردن ماشین‌آلات مکانیکی مسدود شود. با در یافت مجوزهای مرتبط  از نیروی انتظامی و شهرداری در صورت نیاز میتوان مسیرهایی را به طورموقت مسدود کرد.

3- روش گوی تخریب

در این روش با استفاده ازانرژی ضربه‌‌ای که گوی فولادی که به جرثقیل متصل است و باعث تخریب ساختمان می‌شوند. از این روش که خارج از بنا اجرا میگردد، برای بناهای  مخروبه، سیلوها وسایر تأسیسات صنعتی و غیرصنعتی استفاده می‌شود. ازمهمترین مسائل مربوط به این روش، فضای آزاد بسیار زیاد دراطراف ساختمان و همچنین اپراتورو متخصص ماهربرای انجام اینکار است.

4-  روش انفجار

تخریب با استفاده از مواد منفجره نسبت به تخریب مکانیکی و روش‌‌های سنتی برتری دارد. این موضوع درمورد بناها و سازه های مرتفع‌‌تر بیشتر چشمگیر است. در ایران خیلی کم از این سبک استفاده می‌شود. اما اگربنایی نیاز به تخریب با استفاده ازمواد منفجره داشته باشد، پیمانکارتخصصی دارای پروانه تخریب و پایدارسازی وانهدام سازه انجام می‌شود. باید درباره تأثیرات انفجاربرهمسایگان ساختمان یک گزارش بررسی خطر جامع و یک گزارش ارزیابی زیست‌‌ محیطی آماده کند. در صورت موافقت سازمان های مرتبط عملیات تخریب آغاز  گردد.

پیشنهاد تیم ورتینا به شما:

قبل ازاینکه عملیات تخریب و پایدارسازی شروع شود، باید بازدید دقیقی از کلیه قسمتهای ساختمان دردست تخریب انجام گردد. درصورت وجود بخشهای خطرناک که احتمال ریزش درآنها وجود دارد، اقدامات احتیاطی سپر، حایل وستونهای موقتی جهت مهارکردن آن بخشها انجام گردد.

قبل از آغازکارتاسیسات ساختمان: جریان برق، گاز، آب و سایرخدمات  مشابه با آگاهی ونظارت موسسات  مربوطه به طورمطمئن قطع گردد.  درصورت لزوم به برقراری موقت آنها، این عمل نیزباید با موافقت ونظارت موسسات مربوطه ورعایت اختیارات وقوانین ایمنی مربوطه انجام گردد.

منطقه خطردراطراف ساختمان دردست تخریب باید کاملا” محصور و علامات خطر و هشدار دهنده نصب گردد. از ورود افراد غیر مسئول به منطقه محصور شده جلوگیری به عمل آید.

کلیه راه های ورودی و خروجی ساختمان در دست تخریب مسدود شود. فقط راهی که برای عبور و مرور کارگران و افراد مسئول در نظر گرفته شده، باید باقی بماند.

کلیه شیشه های موجود در درها و پنجره ها باید قبل از شروع عملیات تخریب و پایدارسازی درآورده شود. کلیه شیشه های موجود در محل مناسبی جمع آوری شود.

تیم تخریب و پایدارسازی  ورتینا عملیات تخریب را به دقت برنامه ریزی کرده است. این تیم بصورت کاملا حرفه ای در هرمرحله از روند اجرا خواهد کرد.

مقدمات قبل از عملیات تخریب و پایدار سازی

قبل از شروع کار برای عملیات تخریب و پایدارسازی ساختمان، بررسی مهندسی توسط شخص ذیصلاح انجام شود. این بررسی برای تعیین شرایط کف دیوارها، چارچوب‌ها، اسکلت و امکان خراب شدن بدون برنامه بخشهای ساختمان انجام شود. همچنین ساختمان‌های همجوار بررسی شود.

کارفرما می‌بایست مجوز برای عملیات تخریب داشته باشد. قبل از عملیات تخریب باید تمام انشعابات آب، گاز، برق جمع آوری گردد. اگر برقراری انشعاب آب و برق درطیعملیات تخریب موردنیاز است، باید این انشعابات به صورت موقت برقرارومحافظت گردد.

بایستی خطر خرد شدن شیشه و شکسته شدن شیشه هرجایی که  دارای شیشه می‌باشد حذف گردد. عملیات تخریب می‌بایست از بالاترین نقطه بنا و دیوارهای اطراف  آغاز گردد و به ترتیب به سمت زیر انجام گیرد. پیش از استارت  تخریب دیوارهای پیرامونی وکف طبقه زیرین، بایستی نخاله هرمورد ازدیوارها وکف هرکدام ازطبقات بالا برداشته گردیده باشد. بایستی تنها  پلکان‌، مسیرگذر و نردبان هایی که برای دسترسی به بنا ساختمان تخصیص یافته اند استفاده گردند.

کل پله ها، مسیرگذر ونردبانهای گزینه به کارگیری بایستی بصورت مداوم بازرسی شوند که درموقعیت ایمن وسلامت نگه داشته شوند. شبکه های فلزی یا  اینکه چوبی برای انتقال نخاله ها درزاویه بیشتراز ۴۵درجه بایستی بطور ایمن بسته ومحصور نگهداری شوند. زمانیکه عملیات تخریب و پایدارسازی درحال حاضر انجام  نمیگیرد، نواحی حریم و اطراف دهانه تخلیه بطورایمن بسته نگه داشته شود.

چه زمانی ساختمان را تخریب و پایدارسازی می‌کنند؟

معمولا زمانی بنا را تخریب می‌کنند که عمر مفید آن به اتمام رسیده باشد. عمر مفید یک سازه و بنا در سه حالت ممکن است به پایان یابد:

 مورد نخست در حالتی که عمر مفید خدمت‌رسانی بنا از جهت فنی به اتمام رسیده باشد. یعنی ساختمان از نظر بنا دوام  کافی نداشته و در اثر بارگذاری در معرض آسیب‌های جدی قرار گیرد. این امرمیتواند با تغییرکاربری بنا ، تغییرقوانین آیین‌نامه‌های طراحی یا بروز وقایعی همچون آتش سوزی، زلزله و …  اتفاق بیافتد.

مورد دوم زمانی است که عمر استفاده عملکردی از سازه و بنا به اتمام رسیده باشد. یعنی اگرچه بنا ازنظر فنی هنوز قابل استفاده می‌باشد ولی از جهت نیازهای بهره‌برداری شرایط مناسبی نداشته باشد. این حالت هم با تغییرکردن کاربری بنا و یا فرسوده شدن تاسیسات آن امکان‌پذیر است.

مورد سوم هم زمانی اتفاق میافتد که ادامه  استفاده و بهره‌برداری از بنا، توجیه اقتصادی نداشته باشد. در این حالت ممکن است ساختمان از نظر فنی و عملکردی هم مشکلی نداشته باشد. برای مثال یک بنا مسکونی در مرکز شهر، به خاطر ترافیک و آلودگی هوا مکان مناسبی برای زندگی کردن نیست. به خاطرموقعیت مکانی ملک و گران بودن زمین، برای ساخت یک بنا تجاری کاملا موقعیت  مناسب وعالی‌ دارد.

به طور کلی با به اتمام رسیدن عمر مفید بنا می‌توان دو گزینه  مقاوم‌سازی یا تخریب را انتخاب کرد .

طرح استحکام سازی توجیه اقتصادی و اجرایی دارد. این طرح درمقایسه با تخریب و پایدارسازی بنا، زمان وهزینه کمتری نیاز دارد، معمولا به عنوان گزینه مناسب تعیین کرد.

تخریب و پایدارسازی
تخریب و پایدارسازی

شش کار اشتباه پر ریسک در هنگام تخریب ساختمانی :

۱. از لودربرای بارگیری نخاله های ساختمانی و ضایعات، به جهت ساخت ارتعاش زیاد بکار گرفته نشود. برای اینکار مسلما از بیل مکانیکی استفاده گردد.

۲. در هنگام تخریب عوامل اجرایی و کارگران به یکباره تیرها را برش میزنند واینکار منجر به سقوط آزاد تیرها میگردد.  قبل ازآغاز به برش تیرها باید به طور مورد اطمینان باید مهار گردند وسپس استارت  به برش زدن تیرها کنیم.

۳. در هنگام تخریب نباید بخشهای عظیم مثل سقف یا اینکه دیوارها یکدفعه و در یک بازه زمانی روی زمین انداخته شود.  یکی از مشکلات مرسوم کارگران است که با اینکار خطر ساخت ارتعاش وسیع احتمالی را  به دنبال خواهد داشت.

۴. اشتباه دیگراین است که کارگاه را  پیش از تخریب بیمه نکنیم. به شدت  پیشنهاد میکنیم که  پیش از آغاز عملیات تخریب و انهدام سازه حتما کارگاه دست‌ کم بیمه داشته باشد. با وجود بیمه بتوان این ضرر احتمالی بوجود آمده را تا حدودی جبران کرد.

۵. در هنگام تخریب، خیلی از مواقعی را مشاهده کرده ایم که ماشین آلات در مکان نامناسب قرار میگیرند و منجر به ریزش مصالح سقف و … بر روی ماشین آلات میگردد. در سبک تخریب مکانیکی، ماشین آلات  می بایست از بیرونی ترین بخش، ساختمان را تخریب نماید و در صورت رعایت نکردن نکات ایمنی و بی احتیاطی ممکن است عناصر ساختمان مانند دیوار، سقف و … بر روی ماشین آلات سقوط کنند.

۶. خطا دیگر این است که فارغ از دقت به ساختمان های همسایه استارت به عملیات تخریب وپایدارسازی کنیم. حریم ساختمان باید توسط اشخاص مجرب با  تمرکز زیاد سنجیده شود. به جهت اینکه برخی مواقع با ساختمانهای یابق مواجه می‌شویم که دو بنا بر هم تکیه زده اند. در صورت تخریب ساختمان متبوع، ساختمان کناری نیز فارغ انجام هیچ گونه عملیات گودبرداری تخریب می‌شود. براین اساس بایداین آنالیز را انجام دهیم و درصورت وجود این چنین مواقعی تدابیری برای پایدارسازی بنای مجاور انجام گیرد.

مزیت استفاده از برند ورتینا در تخریب و پایدارسازی:

تیم مبنا با برند تجاری ورتینا کادری متخصص در امر دکوراسیون داخلی و اجرای فعالیتهای عمرانی و نوسازی و بازسازی است. این تیم قادر به ارائه خدمات زیر به شما مهندسین، انبوه سازان و مصرف کنندگان گرامی می‌باشد.

  1. سبک شناسی و ایجاد هویت ساختمانی و مشاوره توسط تیم فنی و مهندسی
  2. طراحی و ارائه پلان های معماری متناسب با سبک مورد نیاز
  3. آنالیز کیفی و ریالی و اصلاح طرح متناسب با بوجه پروژه
  4. تخریب و پایدارسازی و نوسازی و بازسازی
  5. زمانبندی و اولویت بندی اقدامات اجرایی برای تحقق دوره پروژه
  6. تامین تجهیزات و بررسی کیفی مصالح و تجهیزات
  7. اجرای طرح توسط تیم متخصص و متعهد
  8. ارائه تضمین کیفی و خدمات سالانه

–    پیشنهاد تیم ما به شما :

متشکریم که مطالب بالا را برای افزایش اطلاع خود از  تخریب و پایدارسازی مطالعه کردید. یقینا خود شما میتوانید یک  جمع بندی برای  تخریب و پایدارسازی سازه خود داشته باشید.

ما در اینجاییم تا شما راحت زندگی کنید. ما باور داریم یک سرپناه برای شما آخر رضایت نیست و خلق رضایت هنر ما است .

شما اگر میخواهید ملکی را بفروش برسانید. اگر میخواهید در یک ملک سکونت کنید. یا هر تغییر رو بهبودی را برای خود رقم بزنی نیاز دارید یک متخصص را درکنار خود داشته باشید.

اگر افتخار دادید و مارا بعنوان یک متخصص انتخاب کردین، از شما درخواست میکنیم که به ما اعتماد کنید.

کلمات کلیدی: تخریب و پایدارسازی، نوسازی، بازسازی، ماشین آلات، سازه، بنا، ساختمان