vertina tabligh

فهم و درک رنگ ها در معماری

فهم و درک رنگ ها در معماری

رنگ در معماری

رنگ ها یک عنصر جدایی ناپذیر ولاینفک از دنیای ما می‌باشد. نه تنها در محیط طبیعی بلکه در محیط معماری ایجاد شده یه دست نشان ها. رنگ ها همیشه در روند تکامل انسان نقش به سزایی داشته و دارد. محیط و رنگهای آن قابل درک هستند و مغز آنچه را که درک میکند براساس عینی وذهنی پردازش وداوری میکند. تأثیر روانی، ارتباطات، اطلاعات و تأثیرات بر روان جنبه هایی از فرایندهای داوری ادراکی ما است. به این دلیل، اهداف طراحی رنگ ها در یک فضای معماری فقط به دکوراسیون بر نمیگردد.

واکنش انسان و محیط در محیط معماری تا اندازه بالایی بر اساس درک حسی رنگ است. این مطالعات شامل رشته های روانشناسی، روانشناسی معماری ، روانشناسی رنگ ها ، روانشناسی اعصاب، ارگونومی دیداری، روان تنی می‌باشد. به طور خلاصه، این نشان دهنده این است که واکنش انسان به رنگ ها به صورت کامل می‍‍‌‌‌‌‌باشد. این واکنش از نظر روانی و فیزیولوژیکی تاثیر به سزایی بر ما دارد.

رنگ یک درک حسی  می‌باشد و مانند هر ادراک حسی، اثراتی را دارد که نمادین، ​​تداعی کننده، احساسی است. این منطق روشن با تحقیقات علمی ثابت شده است. بدن و ذهن  هر دو یک موجود هستند. جنبه های عصب روانشناختی، اثرات روان تنی، ارگونومی بصری و اثرات روانشناختی رنگ از اجزای ارگونومی رنگ ها شناخته می‌شود. این موارد ملاحظات هدف طراحی هستند. باید این موارد رعایت شوند تا از سلامت روانشناختی و فیزیولوژیكی انسان در محیط ساخته شده توسط انسان نگهداری فرمایند.

مشخص کننده / طراح رنگ وظیفه دارد بداند چگونه تحریک بینایی، پردازش و واکنشهای برانگیخته آن همراه با سیستم هورمونی، بهترین امکانات را برای رفاه انسانها ایجاد میکند. محیط های مرتبط با این امکانات پزشکی و روانپزشکی، مطبها، کارخانه های صنعتی وتولیدی، مراکزآموزشی، خانه های سالمندان، مراکزاصلاح وتربیت. هر یک از خود دارای مناطق مختلف وظیفه و عملکرد می باشند.

رنگ ها همیشه ابه طراحی معماری متصل بوده است. از لحاظ تاریخی، حرفه هنرمند همه را شامل می شد. اما نه به طور منحصر به فرد: نقاشی، مجسمه سازی و معماری. رنگ به دلیل تمایل به جلال دادن به خدایان یا پادشاهان و یا جشن گرفتن شگفتیهای خود ساختمان، در معماری به شکل فریبنده ای به کار برده می‌شود. اخیراً اثبات گشته  که معابد سنگی برهنه و خنثی یونان باستان با رنگدانه هایی با رنگ نگین عمیق رنگ آمیزی گشته اند. کلیساهای جامع اروپای قرون وسطی وکاخ هاومعابد چین، که با نمادگرایی رنگی جمع شدند، نقاشی شدند وبمنظور زیبایی تزیین شده.

رنگ مصالح اولیه ساختمانی از جمله چوب، سنگ، آجر و سنگ مرمر. گوناگونی و تنوع وسیع رنگهای موجود بمنظور رنگ آمیزی وکار بردن در درب، پنجره، سایدینگ و تزئینات.

روانشناسی  در رنگ ها

یکی از خاص ترین نتایج مرتبط با معنای رنگ و ارتباطات رنگی چیست؟ این نتیجه سازگار بودن آن از نظر فرهنگی از یک شخص به شخص دیگر و تیم به تیم دیگر است. تعداد زیادی از بررسیهای مقایسه موضوعات انسانی در سراسر جهان وجود دارد. مانند مردان از زنان، کودکان از بزرگسالان، افراد غیر روحانی تا معماران و حتی میمون ها. برای انسان نشانگر این است  که رنگ یک زبان دیداری بین المللی است که برای تمامی افزاد قابل درک و فهم است.

برداشت ازیک رنگ وپیغامی که انتقال میدهد درایجاد روحیه یا محیطی که عملکرد یک فضا را پشتیبانی میکند بسیارمهم است.

در مدت زمان دهه 1960 اثر روانشناختی و یا حتی فیزیولوژیکی رنگ ها بسیار مورد اهتمام بوده است. به دنبال شخص گوته، فابر بیرن از نخستین افرادی بود که تحقیقات وسعی درمورد درک و واکنش انسان به رنگ انجام داد. او بیشتر از 20 جلد کتاب و به تعداد 200  مقاله در این زمینه نگاشت. این بخش از پاسخ رنگ ها انسان اولین کارکردهایی است که رنگها میتواند در محیط های روزمره ما ایجاد کند. سپس در سطوح مختلف تجربه ما گسترش می یابد .

همانگونه که رنگ های یک نقاشی یا عکس انتزاعی قادر است حال و هوای ویژه ای بوجود آورد. رنگ های یک ساختمان یا اتاق هم قادر هستند بر احساس افراد استفاده کننده از آن اثر به سزایی بگذارد. از لحاظ  فیزیولوژیکی، مطالعه نشان داده است که نور آبی تولید ملاتونین را کند می کند. این رنگ موجب می گردد افراد حتی در شب هوشیارتر یا بیدارتر باشند. ازلحاظ روانشناختی، افراد به دلیل نمادهای فرهنگی وتجارب زیسته، برخی از رنگ ها را با احساسات خاصی مرتبط میدانند .

دراصل، نحوه رنگ آمیزی اتاق میتواند اثرات پیچیده ای بر احساس کاربران بوجود آورد. در حالی که یک نما بسته به نوع رنگ آن به طرز چشمگیری متفاوت قابل درک است. در زیر، ما به طور خلاصه ارتباطات عاطفی هر رنگ را بررسی می کنیم .

فهم و درک رنگ ها در معماری

زنگ قرمز در معماری

رنگ قرمزوابسته به رنگ دقیق آن میتواند نمایانگر شور، هیجان یا گرما باشد. اما همچنین میتواند با ترس یا خطر همراه باشد. نحوه استفاده از رنگ و نحوه چیدمان فضا می تواند نحوه درک دقیق آن را تعیین کند.

اثر: مهیج ، تحریک کننده

مثبت: پرشور ، خونسرد ، فعال ، قوی ، گرم

منفی: شدید ، پرخاشگر ، خشمگین ، خشن ، خونین

شخصیت: قرمز غالب ترین و پویاترین نوع  رنگ ها می باشد. چشم در واقع باید کانون توجه خود را تنظیم کند ، چون نقطه کانونی طبیعی رنگ قرمز در پشت شبکیه قرار دارد. در نتیجه رنگ قرمز نزدیکتر از آنچه هست دیده می شود.

سقف: نفوذی ، مزاحم ، سنگین

دیوارها: پرخاشگر ، پیشرو

طبقه: هوشیار

رنگ نارنجی در معماری

استفاده از رنگ نارنجی در معماری اگرچه خیلی معمول نیست غیرمولی قادر می‌باشد. فضاهای آرامش بخش، درخشان و دوستانه ای را بوجود آورد. فضاهای نارنجی بسیارکمتر از خودنمایی نسبت به قرمز، آرام تر اما همچنان روشن و سرگرم کننده می‌باشند. رنگ نارنجی در رنگ ها قابلیت تهاجمی کمتری دارد .

اثرات: مهیج، محرک، مشوق

دید مثبت: شوخ طبع، سرزنده ، پرانرژی، به صورت برون گرا

دید منفی: نفوذی، سربه سر

نوع شخصیت: نارنجی نسبت به قرمز کمتر مردانه می باشد. ارتباطات منفی کمتری را دارد. با این حال، اگر اشباع کمی داشته باشد، ممکن است ارزان یا بدون قدرت به نظر برسد.

سقف: محرک، جلب توجه

دیوارها: گرم، نورانی

طبقه: فعال کننده، حرکت محور

رنگ زرد در معماری

رنگ زرد به طور پیوسته درخشان و شاد می باشد. رنگ زرد قادر است هم در یک فضا و هم برای برجسته سازی عناصر و المان ها ی ویژه به گونه ای استفاده شود که به اندازه رنگ قرمز زیاد نباشد. به دلیل ارتباطات دوستانه وعجیب، معمولاً درفضاهای کودک مانند مهد کودک و مهد کودک ها مورد استفاده قرار میگیرد.

رنگ زرد

تأثیرات: تشویق کردن

دید مثبت: آفتابی، شاد، درخشان، حیاتی

دید منفی: خودمحور، پر زرق و برق

نوع شخصیت: وقتی خالص است، زرد از همه رنگ بسیار شادتر است. در تابش گرما، نشاط و الهام بخش است و به معنای روشنایی و ارتباطات است.

سقف: سبک (به سمت لیمو)، نورانی، محرک

دیوارها: گرم (به سمت نارنجی)، تحریک کننده (بسیار اشباع)

طبقه: بلند کردن، انحراف

رنگ سبز در معماری

یک رنگ غیرمعمول دیگر برای استفاده در معماری، سبز بویژه سبز زمردی یا سبز پاستلی بسیار آرامش بخش است. حتی سبز نئون، هرچند روشن، به طور کلی آرام تر از سایر رنگ های نئون به نظر میرسد. سبز زرد، اگر ضعیف بکار رود، ممکن است به طورعجیبی بالینی احساس شود، بویژه در کنارهم بودن با رنگ سفید. از خارج، دیوارهای سبز و سقفهای سبز هم نشانگر پایداری می‌باشد و هم نشانگر گرمای دوستانه است.

سبز

اثر: بازنشستگی ، آرامش بخشیدن

مثبت: آرام ، طراوت ، آرام ، طبیعی

منفی: مشترک ، خسته کننده ، گناهکار

شخصیت: برخلاف رنگ قرمز، هنگام نگاه به سبز چشم دقیقاً بر روی شبکیه تمرکز می کند. این تمرکز است که باعث می‌شود رنگ سبز آرام ترین رنگ چشم باشد. رنگ سبز میتواند نماد طبیعت باشد اما همچنین کپک و بیماری است.

سقف: محافظ ، انعکاس روی پوست می تواند جذاب نباشد.

دیوارها: خنک، ایمن، آرام، قابل اعتماد، منفعل، در صورت خیره کننده تحریک کننده (سبز برقی).

کف: طبیعی (اگر خیلی اشباع نشده باشد)، نرم، آرامش بخش، سرد (اگر به سمت آبی باشد).

رنگ سیاه در معماری

ساختمانهایی با رنگ سیاه  به طور معمول خنک و قابل تأمل دیده می شوند. اگرچه ممکن است در برخی اوضاع ویژه نیز به نظر شوم برسند. نورپردازی متفکرانه در فضای داخلی مشکی و نمای بیرونی مشکی قادر است باعث تاریکی و ظلم دراتاق ها ونماها شود. در حالیکه معماری چوبی سیاه به نظر میرسد روستایی و درونگرا باشد، جزئیات فلز سیاه اغلب براق ومدرن دیده می‌شود.

بدیهی  است که رنگ ها هم در فضای داخلی معماری و هم فضای خارجی معماری از قدرت احساسی بزرگی برخوردار است. در زمان طراحی با رنگ، حتی چیزی به سادگی ومعمول سیاه وسفید، توجه به نور، مواد و طراحی ضرورت دارد. هر رنگ غالباً احساسات متفاوتی را از احساسات شاد تا شنی ترین نشان می دهد. تنها منسجم و یکپارچه میتواند اطمینان حاصل کند که استفاده از رنگ باعث ایجاد اثر مورد نظر گردد.

بی شک، این  گمان که رنگ ها چیزی بیش از دکوراسیون نیستتند. ویژگیهای رنگها را میتوان با تفسیرهای شخصی یا پیروی ازروند رنگها واصطلاحات طراحی به روش فعلی برآورده کرد، برضد تولید است. طراحی انسانی، انسان را در مرکز توجه و هدف خود نشان می دهد. بنابراین، باید به رفاه و عزت انسان علاقه نشان دهد.

مزیت استفاده از برند ورتینا در اجرای ساخت و ساز و فعالیت های عمرانی موردنظرتان  :

تیم مبنا با برند تجاری ورتینا کادری متخصص در امر دکوراسیون داخلی و اجرای فعالیت های عمرانی سازه  می‌باشد. ایت تیم قادر به ارائه خدمات زیر به شما مهندسین ، انبوه سازان و مصرف کنندگان گرامی می‌باشد .

  • سبک شناسی و ایجاد هویت ساختمانی و مشاوره توسط تیم فنی و مهندسی
  • طراحی و ارائه پلان های معماری متناسب با سبک مورد نیاز
  • آنالیز کیفی و ریالی و اصلاح طرح متناسب با بوجه پروژه
  • زمانبندی و اولویت بندی اقدامات اجرایی برای تحقق دوره پروژه ازجمله نوسازی و بازسازی
  • تامین تجهیزات و بررسی کیفی مصالح و تجهیزات
  • اجرای طرح توسط تیم متخصص و متعهد
  • ارائه تضمین کیفی و خدمات سالانه
  • به کارگیری دیوارهای پیش ساخته و سبک  و نقاشی ساختمان و پتینه کاری و روف گاردن

ما در اینجاییم تا شما راحت زندگی کنید. ما باور داریم یک سرپناه برای شما آخر رضایت نیست و خلق رضایت هنر ما است .

شما اگر میخواهید ملکی را بفروش برسانید ، اگر میخواهید در یک ملک سکونت کنید و یا هر تغییری را برای بهبودی و ایجاد حس خوب را برای خود رقم بزنی نیاز دارید یک متخصص را درکنار خود داشته باشید .

اگر افتخار دادید و مارا به عنوان یک متخصص انتخاب کردین ، از شما درخواست میکنیم که به ما اعتماد کنید !

شماره تماس: 09-88288307-021


برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید.